Gamonbrass - Finest high brass instruments

 • Regulamin

Klauzula informacyjna

 • 01.
  Administratorem danych osobowych jest Jacek Magoń GAMONBRASS, z siedzibą w 37-100 Łańcut, Ul. Słoneczna 21, NIP: 8151525644, REGON: 180824081, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki.
  Telefon +48 784061420
  Adres e-mail: online@gamonbrass.com
 • 02.
  Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  Odpowiedzi na zapytanie lub zgłoszenie przesłane przez formularz kontaktowy na stronie gamonbrass.com
 • 03.
  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  Dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przypadku korzystania z formularza kontaktowego na stronie gamonbrass.com gamonbrass.com
 • 04.
  Podanie danych jest dobrowolne. Dane podajesz w celu umożliwienia nam odpowiedzi na twoje pytanie lub zgłoszenie.
 • 05.
  Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wymagany dla realizacji celu, dla którego są przetwarzane lub tak długo jak regulują to aktualne przepisy prawa, np. przepisów podatkowych do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
  Jeżeli na przetwarzanie danych wymagana jest zgoda – do momentu cofnięcia zgody przez osobę, która ją wyraziła
 • 06.
  Jeżeli przetwarzamy dane na podstawie udzielonej zgody masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez podawania przyczyny.
  Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem.
  Zgoda może zostać cofnięta poprzez oświadczenie w wiadomości e-mail przesłane na adres: online@gamonbrass.com
Wykorzystujemy pliki cookies.

ROZUMIEM